GÓRY STOŁOWE - SZCZELINIEC WIELKI 919 m n.p.m
11-13.05.2007 Kłodzko - Karłów -schr. PTTK "Na Szczelińcu"- Szczeliniec -Karłów

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery