GORCE - TURBACZ 1310 m n.p.m
09-11 maj 2003 Kowaniec - schr. Na Turbaczu - Turbacz - pol. Mostownica - Konina

strona 1 z 3 Dalej
F1000001 F1000002 F1000003 F1000004 F1000005
F1000007 F1000010 F1000011 F1000012 F1000013
F1000014 F1000015 F1000016 F1000017 F1000019