GORCE - TURBACZ 1310 m n.p.m
09-11 maj 2003 Kowaniec - schr. Na Turbaczu - Turbacz - pol. Mostownica - Konina


Wstecz strona 2 z 3 Dalej
F1010024 F1010025 F1000021 F1000028 F1010026
F1010036 F1010033 F1000024 F1010037 F1000025
F1010031 F1010032 F1000029 F1000031 F1000030