GORCE - TURBACZ 1310 m n.p.m
09-11 maj 2003 Kowaniec - schr. Na Turbaczu - Turbacz - pol. Mostownica - Konina

Wstecz Domowa Dalej

F1000021