BESKID MAKOWSKI - LUBOMIR  904 m n.p.m
21-22.08 2004  Pcim - schr.Kudłacze - Lubomir - Pcim

"Na Lubomir rusza naród żeby wypić sto browarów"