Góry Orlickie - ORLICA 1084 m n.p.m
11-13.12.2009 Zieliniec - schr.Orlica - Orlica
 

"Na sezonu zakończenie, Bobofruckie poruszenie"